hidrantiHidranţii de incendiu interiori/exteriori se menţin permanent în stare de funcţionare; în acest sens, se verifică periodic:

– modul de manevrare al robineţilor, urmărindu-se ca deschiderea/închiderea, să se realizeze cu efort minim şi complet;

– starea furtunurilor din punct de vedere calitativ, astfel încât acestea să poată fi utilizate la presiunile şi debitele de utilizare;

– accesul către hidranţii de incendiu interiori/exteriori;

– starea tehnică a cutiilor de protecţie; înlocuindu-se elementele deteriorate din diferite cauze/motive;

– starea de etanşare a elementelor de protecţie (garnituri etc.);
– pentru facilitarea accesului la hidranţii exteriori amplasaţi în spaţiile verzi precum şi pentru utilizarea eficientă a acestora, periodic, se înlătură depunerile de pământ,

iarba uscată etc., astfel încât poziţia lor să fie uşor de identificat ;
– pe timpul iernii, după fiecare ninsoare, se înlătură depunerile de zăpadă de pe

cutiile hidranţilor şi se realizează facilitarea accesului către aceştia;
– în cazul efectuării unor lucrări (cum sunt de exemplu, modernizarea unor căi de

acces, săpături la diverse reţele etc.) se verifică, ca hidranţii să nu fie acoperiţi cu beton, asfalt etc. sau să fie blocaţi de autovehicule;

– hidranţii de incendiu interiori/exteriori se marchează conform prevederilor legislaţiei în vigoare;

– este obligatorie menţinerea dotării cu accesorii (furtunuri, racorduri, ţevi de refulare tip, chei ) conform cu norme specifice de dotare.

Sursa: IGSU.ro