Mecanismul stingerii incendiilor cu aerosoli de stingere

Mecanismul stingerii incendiilor folosind aerosoli de stingere.

Domenii recomandate:
➢ Activarea generatorului sub acţiunea focului iniţiază reacţia chimică a agentului de stingere a incendiului şi generează jetul de aerosoli care conţine azot, apă DSPA-fumşi compuşi de potasiu (aerosolul generat stinge incendiul prin inhibarea reacţiei chimice de ardere).
Aerosolul fiind constituit din microparticule de compuşi de potasiu şi unele gaze, datorită raportului mare între suprafaţa microparticulelor şi masa acestora, cantitatea necesară de material activ pentru stingerea incendiului este mică.
Stingerea incendiului cu jetul de aerosoli se realizează prin două acţiuni: acţiunea fizică şi acţiunea chimică.
➢ Acţiunea fizică de stingere este determinată de caracteristicile fizico – chimice ale metalelor alcaline (litiul, sodiul, potasiul). Aceste elemente, în comparaţie cu celelalte, necesită cea mai mică energie de ionizare (au cel mai scăzut potenţial de ionizare). Astfel, cu un aport mic de energie este posibilă eliminarea electronilor de valenţă din aceşti atomi. Cantitatea necesară de energie de ionizare este furnizată de energia flăcării. Ionizarea potasiului în timpul stingerii este indicată de culoarea violetă a flăcării. În acest fel energia flăcării se reduce în funcţie de potenţialul de ionizare al elementelor respective prezente în ea.
➢ Acţiunea chimică se bazează pe unele reacţii în succesiune rapidă (cu viteză mare) între atomi şi fragmente de molecule instabile (radicali), care au loc în flacără în timpul arderii. Astfel de reacţii constituie aşa numitele reacţii în lanţ ale radicalilor (reacţii radicalice în lanţ). Deoarece radicalii sunt instabili, ei tind prin reacţii ulterioare succesive, să atingă un nivel final de stabilitate. Produşii finali stabili sunt, printre alţii, dioxidul de carbon (CO2) şi apa (H2O). Potasiul, provenit prin disocierea carbonatului de potasiu, reacţionează în timpul arderii cu radicali hidroxil (OH) liberi, formând hidroxidul de potasiu (KOH), care este un compus foarte stabil. În această etapă se întrerupe reacţia în lanţ a radicalilor liberi şi flacăra se stinge.
➢ Aerosolii se pot utiliza ca si stingatoarele cu pulbere  pentru stingerea incendiilor de tip A, B şi C, precum şi pentru prevenirea exploziei amestecurilor de gaze şi/sau pulberi (praf) cu aerul.
➢ Aerosolii sunt recomandaţi pentru stingerea incendiilor de substanţe gazoase, solide şi lichide, în special a celor care derivă din hidrocarburi (gaze naturale, produse petroliere, combustibili, lubrifianţi etc.) şi a incendiilor la echipamente electrice cu tensiuni până la 24.000 V.
➢ Folosirea aerosolilor este recomandată şi pentru stingerea incendiilor din construcţii civile, de producţie sau depozitare (magazine, depozite, hoteluri, sali de conferinte, muzee, bănci, birouri, hale, echipamente electrice sau electronice şi altele similare).
➢ Aerosolii pentru stingerea incendiilor nu sunt recomandaţi pentru stingerea incendiilor de metale piroforice şi a substanţelor care ard şi mocnesc în lipsa oxigenului.

Instalatii cu aerosoli DSPA 5 pentru uzul maritim pe ambarcatiuni mici

Instalatii de stingere cu aerosoli DSPA

Save

Save

Save

Save

Save