Instalatii cu sprinklere in sisteme cu preactionare

Instalaţiile de stingere a incendiilor tip sprinkler cu preacţionare pot fi de tip A, tip B sau cu mai multe sisteme de preacţionare.

Instalaţiile cu sprinklere cu preacţionare de tip A sunt instalaţii în sistemul apă-aer în care supapele de control şi semnalizare sunt acţionate de un sistem automat de detectare şi semnalizare a incendiului şi nu de declanşarea sprinklerelor.

Presiunea aerului/gazului inert în instalaţii cu sprinklere cu preacţionare trebuie monitorizată tot timpul. Pentru acţionarea supapei cu preacţionare în caz de urgenţă, trebuie asigurat şi un robinet de pornire rapidă a instalaţiei.

Instalaţiile cu preacţionare de tip A trebuie instalate doar în zone unde pot avea loc pagube importante în cazul unei descărcări accidentale de apă.

  • Realizam instalatii de stingere cu APA si sprinklere in sisteme cu preactionare ( solicita oferta aici )

Instalaţiile cu sprinklere cu preacţionare de tip B sunt instalaţii în sistemul apă-aer în care supapele de control şi semnalizare sunt activate fie de un sistem automat de detectare şi semnalizare a incendiului, fie de declanşarea sprinklerelor. Independent de răspunsul detectoarelor un şoc de presiune în instalaţie provoacă deschiderea supapei de control şi semnalizare.

Sistemul de detecţie a incendiului trebuie instalat în toate locurile şi compartimentele protejate de sistemul de stingere tip sprinkler cu preacţionare şi trebuie să corespundă cu cerinţele din celelalte reglementări tehnice specifice referitoare la securitatea la incendiu a construcţiilor şi instalaţiilor.

Sistemele de stingere tip sprinkler având cel puţin două instalaţii cu preacţionare trebuie realizate după evaluarea pericolelor de incendiu pentru a stabili dacă pot acţiona simultan mai multe instalaţii cu preacţionare. Dacă este oportună declanşarea simultană a mai multor instalaţii tip sprinkler cu preacţionare trebuie luate în considerare următoarele:

  1. volumul surselor de apă trebuie mărit cu volumul instalaţiilor cu preacţionare;
  • timpul dintre declanşarea instalaţiilor multiple cu preacţionare şi descărcarea apei la cel mai îndepărtat robinet de încercare din instalaţiile considerate, nu trebuie să depăşească 60 s.

Instalaţia de detecţie a incendiului trebuie instalată în toate locurile şi compartimentele protejate de sistemul de stingere tip sprinkler cu preacţionare şi trebuie să fie conformă cu părţile relevante ale standardului european EN 54 sau reglementări echivalente.