Termene de efectuare a verificarilor si intretinerilor periodice la instalatiile de stingere a incendiilor

Exploatarea sistemelor şi instalaţiilor de stingere a incendiilor, trebuie făcută pe întreaga perioadă de utilizare a acestora, asigurându-se permanent intrarea în funcţiune şi funcţionarea lor la parametrii proiectaţi, în caz de incendiu.

Reparaţiile curente se efectuează la unele elemente sau la o parte din acestea, care pot afecta buna funcţionare a sistemului sau instalaţiei respective ori a unor componente ale acestora. Reparaţiile curente se fac pe baza constatărilor rezultate în urma controlului, verificării, reviziilor tehnice şi/sau preventiv, pentru elementele susceptibile a se defecta într-o perioadă scurtă de timp.

Revizia sistemelor şi instalaţiilor de stingere a incendiilor, se face periodic, conform specificaţiilor menţionate la fiecare element al instalaţiei şi are ca scop cunoaşterea stării tehnice a sistemelor şi instalaţiilor la un anumit moment, în vederea luării măsurilor care să asigure funcţionarea acestora în caz de incendiu, la parametrii proiectaţi.

Reparaţiile şi reviziile tehnice ale sistemelor şi instalaţiilor de stingere a incendiilor se efectuează numai de către personal calificat şi bine instruit în privinţa cunoaşterii şi aplicării măsurilor de tehnica securităţii şi protecţia muncii şi de prevenire a incendiilor.
 stingator incendiu