Masuri generale pentru instalatiile de stingere cu apa

sprinklere

Masuri generale pentru instalatiile de stingere cu apa

Principalele masuri/cerinte se refera la:

– instalaţiile destinate stingerii incendiilor cu intrare automată sau cu acţionare manuala, necesita pentru funcţionare, menţinerea parametrilor de fiabilitate prestabiliţi la proiectare;

– întreţinerea, efectuarea reparaţiilor curente, supravegherea instalaţiilor trebuie să se realizeze numai de către personal calificat în acest sens;

– instalaţiile de drencere, sprinklere şi cu apă pulverizată, cu echipamentele aferente/conexe, se verifică periodic/săptămânal de către o persoană calificată/autorizată, desemnată de beneficiar, sau pe baza unui contract cu operatori terţi, care trebuie să cunoască

întregul sistem, posibilele defecţiuni curente/accidentale care pot fi generate, precum şi măsurile de remediere care se impun;

– verificările periodice/săptămânale, planificate / neplanificate, constatările respective şi măsurile aplicate, se consemnează într-un registru de control, destinat instalaţiei;

– instalaţiile de stingere cu drencere şi cele pentru apă pulverizată cu acţionare în grup se verifică săptămânal prin deschiderea robinetelor pentru acţionare manuală;

– beneficiarul are obligaţia ca cel puţin o dată la cinci ani, pentru sprinklerele existente în exploatare, să evalueze 3% din capetele de declanşare din instalaţia de stingere, prin verificarea acestora la un laborator autorizat, dacă furnizorul nu face alte precizări în acest sens;

– curăţirea de praf, scame, alte depuneri aflate pe instalaţiile de sprinklere, montate pe instalaţii, se realizează periodic;

– pe timpul efectuării unor reparaţii la construcţii/ instalaţii, ca şi înainte de darea în exploatare a instalaţiilor de stingere, când acestea nu au presiune pentru o perioadă de timp mai mare, se recomandă, protejarea acestora, prin acoperirea capetelor de sprinkler/ drencer;

– cel puţin, o dată la trei luni se verifică modul de funcţionare al manometrelor care dotează instalaţiile pe care acestea, sunt montate;

Pentru exploatarea corectă/eficientă a instalaţiilor, se dispun/aplică suplimentar următoarele măsuri:

– toate vanele care se află montate pe conducte, se numerotează pentru identificare, cu marcaje distincte, indicând ramura de drencere, sprinklere, apă pulverizată pe care acestea o controlează/deservesc;

– pe fiecare vană se marchează sensul în care acestea se deschid/închid;

– este necesar să se asigure din faza de proiectare, posibilitatea ca personalul care urmează să deservească aceste instalaţii, să poată avea acces la fiecare vană, inclusiv la cele montate la diferite cote;

– este interzis să se utilizeze conductele instalaţiilor de stingere a incendiilor pentru suspendarea / rezemarea unor obiecte, materiale etc.

-este necesar să se asigure rezerva de piese pentru schimb (manometre, robinete, garnituri etc.) necesare pentru operaţiile de mentenanţă ;

– pentru evaluarea în timp real a stării de funcţionare, în cazul instalaţiilor speciale de stingere, a reţelelor de hidranţi interiori/exteriori, instalaţii speciale de prevenire/stingere a incendiilor, se montează manometre pentru măsurarea presiunii, la intrarea în instalaţii/ieşirea(capetele de reţele din zonele cele mai îndepărtate );

– utilizatorii instalaţiilor de prevenire/stingere a incendiilor, este necesar să întocmească schemele izometrice ale acestora.

Sursa: IGSU.ro

stingator-incendiu728x90

Save

Save