Instalatii de stingere cu AZOT IG-100

Instalatii de stingere cu AZOT IG-100

Mecanismul stingerii incendiilor cu azot IG – 100.

 • Efectul IG – 100 de prevenire a aprinderii şi/sau de stingere a incendiului amestecurilor de substanţe combustibile (vapori, gaze sau praf) cu aer este dat de reducerea procentului de oxigen din amestec.
 • Instalaţiile de stingere a incendiilor cu IG – 100 se prevăd conform reglementărilor tehnice în vigoare şi pot folosi pentru:
 • inertizarea spaţiilor închise sau a instalaţiilor tehnologice, prin înlocuirea parţială a aerului din spaţiile respective cu IG – 100, diluând amestecurile de combustibili cu aerul;
 • stingerea incendiilor din instalaţii tehnologice sau spaţii închise;
 • vehicularea pulberilor stingătoare;
 • acţionarea automată a instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu pulberi sau gaze, etc.

AZOTUL IG-100 ca substanta de stingere a incendiilor

Are formula chimică N2 şi este folosit ca substanţă de stingere a incendiului.

 • IG – 100 este un gaz inert, incolor şi incombustibil.
 • Proprietăţile principale ale IG – 100, sunt următoarele:
 • masa moleculară 28,02
 • temperatura de fierbere la presiunea de 1,013 bar abs. -195,80C
 • temperatura de îngheţare -210,00C
 • volumul specific al vaporilor supraîncălziţi,

la temperatura de 200C şi presiunea de 1,013 bar           0,858 m3/kg

 • densitatea relativă a IG – 100 în raport cu aerul 0,967;
 • concentraţia volumică a IG – 100 în aer    78%
 • Proprietăţile chimice principale ale IG – 100 sunt următoarele:
 • puritatea moleculară, în concentraţie volumică 99,6%
 • conţinutul de umiditate, în concentraţie masică 50·10-6
 • concentraţia volumică a oxigenului în IG – 100    0,1%
 • solubilitatea: parţial solubil în apă, greu solubil în alcool.
 • Proprietăţile toxicologice ale IG – 100 sunt:
 • nici un efect advers observabil (indicele NOAEL) la o concentraţie volumică de IG – 100 de 43%;
 • cel mai mic efect advers observabil (indicele LOAEL) la o concentraţie volumică de IG – 100 de 52%;

             Riscuri

Pentru concentraţii volumice uzuale de IG – 100 în aer necesare stingerii incendiului (43,7%) nu există riscuri majore pentru persoane. Indicele NOAEL (nici un efect advers observabil) corespunde unei concentraţii volumice de IG – 100 în spaţiul protejat de 43%, determinat la o concentraţie volumică minimă de oxigen de 12% iar indicele LOAEL (cel mai mic efect advers observabil) corespunde la o concentraţie volumică de IG – 100 în spaţiul protejat de 52%, respectiv la o concentraţie volumică minimă de oxigen de 10%.

La concentraţii volumice ale IG – 100 în aer mai mari de 78%, aerul devine toxic şi prezintă riscuri pentru persoane.

Instalaţiile fixe de stingere a incendiului cu IG – 100 se compun, în principal, din:

 1. sursa de alimentare cu IG – 100;
 2. instalaţia de reducere a presiunii;
 3. dispozitive de acţionare;
 4. reţeaua de distribuţie cu duze de refulare a IG – 100 în spaţiul protejat;
 5. dispozitive de avertizare a oamenilor;
 6. dispozitive de semnalizare a intrării în funcţiune a instalaţiei (intrarea în funcţiune a instalaţiei se face după avertizarea şi evacuarea oamenilor).

           Sursele de alimentare cu IG – 100 ale instalaţiilor fixe de stingere a incendiului sunt:

 1. rezervoare de înmagazinare la presiunea de (6…8) bar (pentru IG – 100 provenit din fracţionarea aerului în instalaţii tehnologice);
 2. recipienţi (butelii) de IG – 100 la presiuni de 200 şi 300 bar.

Lungimea conductei de la rezervoarele sau buteliile de IG – 100 până la distribuitor nu trebuie să depăşească 200 m.

Domenii recomandate pentru stingerea cu IG – 100 a incendiilor:

 stingator incendiu

 

SOLICITATI O OFERTA DE INSTALATIE de STINGERE sau de VERIFICARE OBLIGATORIE a INSTALATIEI de STINGERE

Pentru proiecte de instalatii de stingere trimiteti cererea dvs. scrisa, impreuna cu documentatia aferenta proiectului, prin e-mail la: contact[at]instalatii-stingere.ro

Relatii la Telefon: 0723337363 Pentru un calcul estimativ avem nevoie de date precum suprafetele camerelor, inaltimea de montaj, structura zidurilor si a pardoselilor, daca sunt pardoseli tehnice, orasul in care se doreste a se efectua lucrarea, samd