Sisteme de stingere

Stingere de stingere automata a incendiilor autorizate IGSU Tel: 0772275868

Sisteme de stingere

Rezervoare si bazine de apa necesare stingerii incendiilor

Rezerva de apă necesară stingerii incendiilor se stabileşte conform prevederilor din normativ.

Aceasta se asigură din una sau mai multe surse de alimentare cu apă.

Alimentarea cu apă a instalaţiilor de stingere a incendiilor se realizează din:

a.) reţeaua de distribuţie publică;

b) rezervoare de acumulare cu capacitate totală şi staţie de pompare;

c.) rezervoare de acumulare cu capacitate capacitate redusă şi staţie de pompare;

d.) surse inepuizabile şi staţie de pompare;

e.) rezervor tampon închis şi staţie de pompare.

  • Pentru instalaţiile cu hidranţi interiori se admit alimentările cu apă prevăzute la lit. a) şi b).
  • Pentru instalaţiile cu hidranţi exteriori se admit alimentările cu apă prevăzute la lit. a), b), c) şi d).
  • Pentru instalaţiile cu sprinklere se admit alimentările cu apă prevăzute la lit. b), c) şi e).
  • Pentru instalaţiile cu apă pulverizată, ceaţă de apă şi spumă se admit alimentările cu apă prevăzute la alin. (1) lit. b).

Reţeaua de distribuţie publică trebuie să asigure necesarul de apă pentru stingerea incendiilor conform prevederilor din normativ sau celor din reglementările tehnice specifice.

Se pot adopta solutii de alimentare că apa prezentate anterior la lit. a), b), c) şi e) cu urmatoarele conditii:

a.) instalatia de incendiu se racordeaza direct la conducta de alimentare cu apa daca compania de apa certifica în scris functionarea retelei pe durata neîntreruptă la debitul si presiunile necesare functionarii instalatiei de stingere a incendiilor

b.) rezervoare de acumulare cu capacitate totală şi staţie de pompare, cand compania de apa nu asigura debitul si presiunea pe durata neintrerupta, necesare functionarii instalatiei de stingere a incendiilor

c) rezervoare de acumulare cu capacitate capacitate redusă şi staţie de pompare, daca compania de apa certifica în scris functionarea retelei la debitul constant, dar insuficient functionarii instalatiei de stingere a incendiilor, pe perioada neintrerupta;

d) rezervor tampon închis şi staţie de pompare dacă compania de apa certifică în scris functionarea pe perioada neintreupta a retelei, la debit si presiune constante, dar insuficient functionarii instalatiei de stingere a incendiilor şi solutia se adoptă conform capitolului 9.5 din SR EN 12845.

Rezerva de apă se determină pentru fiecare categorie de instalatie de stingere a incendiilor în parte.

Rezerva de apă necesară stingerii incendiilor se poate păstra în rezervoare de acumulare independente sau comune, care servesc şi alţi consumatori.

Rezerva de apă pentru instalaţiile automate pentru stingerea incendiilor se păstrează în compartimente separate.

Se prevede rezervă de apă intangibilă pentru instalaţiile de stingere cu sprinklere, sprinklere deschise, apă pulverizată, ceaţă de apă şi spumă.

În mod excepţional, se admite să se utilizeze pentru stingerea incendiului apa potabilă sau industrială ori apa rece de alimentare a centralelor de apă caldă ale incintei respective, dacă procesul tehnologic permite acest lucru şi pentru utilizarea ei nu se manevrează mai mult de 2 vane din staţia de pompare sau din cămine exterioare accesibile în timpul incendiilor şi astfel amplasate sau telecomandate încât să poată fi acţionate în timp util.

În scopul supravegherii permanente a alimentării normale cu apă a rezervoarelor se prevăd instalaţii pentru semnalizare optică şi acustică a nivelului rezervei de incendiu, care să permită, în caz de necesitate, luarea măsurilor de utilizare a rezervei de incendiu în regim de avarii, stabilite prin instrucţiunile de exploatare (înlăturarea avariilor în timp util, restrângerea sau suprimarea unor consumuri, întărirea regimului de supraveghere etc.).

Rezervoarele şi castelele de apă se prevăd cu traductoare de nivel pentru comanda automată a pompelor. De asemenea se pot prevedea indicatoare de nivel montate pe rezervoare.

Când rezerva de incendiu este mai mare de 1.000 m3, aceasta se păstrează în cel puţin două rezervoare sau compartimente ale rezervorului, legate între ele, proiectate astfel încât să poată fi scoase individual din funcţiune.

La instalaţiile care au rezerva de incendiu mai mică de 1.000 m3 şi sunt prevăzute cu un singur rezervor, se face o legătură între conducta de aducţiune a apei şi cea de debitare (plecare), prin ocolirea pompelor, care să fie folosită pentru alimentarea cu apă direct de la sursă pe timpul când rezervorul este scos din funcţiune (pentru a fi spălat sau reparat).

La toate rezervoarele şi bazinele amplasate la o distanţă mai mică de 1.000 m de construcţie, inclusiv la cele interioare, se prevede posibilitatea alimentării cu apă direct din acestea a pompelor mobile de intervenţie în caz de incendiu prin intermediul racordurilor Storz DN 100. Fac   excepţie rezervoarele independente şi compartimentele rezervoarelor pentru instalaţiile automate precum şi rezervoarele interioare cu capacitate de maximum     10 m3 şi rezervoarele la care nu se asigură înălţimea maximă de aspiraţie .

Punctele de alimentare a pompelor mobile de incendiu din bazine sau rezervoare exterioare, precum şi punctele de staţionare a pompelor sunt amplasate la minimum 10 m de clădirile cu nivel de stabilitate la incendiu I – II şi la 20 m de cele încadrate în nivelurile de stabilitate III – IV sau faţă de depozite deschise de materiale şi lichide combustibile.

Râurile, lacurile, iazurile sau fântânile cu debit suficient şi cu adâncime corespunzătoare pot fi amenajate pentru a servi la alimentarea cu apă în caz de incendiu, asigurându-se accesul autovehiculelor de intervenţie şi posibilităţile de alimentare a autopompelor sau, după caz, a unor pompe fixe, la debitul de calcul.

Rezervoarele se pot amplasa în interiorul clădirilor sau în exteriorul acestora.

 

Pentru proiecte de instalatii de stingere trimiteti cererea dvs. scrisa, impreuna cu documentaia aferenta proiectului, prin e-mail la: contact[at]instalatii-stingere.ro

Relatii la Telefon: 0723337363 Avem nevoie de date precum suprafetele camerelor, inaltimea de montaj, structura zidurilor si a pardoselilor, daca sunt pardoseli tehnice, orasul in care se doreste a se efectua lucrarea, samd
 stingator incendiu