Instalatii de stingere a incendiilor, cu ceata de apa

Echiparea tehnica a cladirilor cu instalatii de stingere a incendiilor cu ceata de apa

Instalaţiile de stingere a incendiilor cu ceaţă de apă (standard de referinţă pentru proiectare CEN/TS 14972:2011) se prevăd pentru:

  1. protecţia elementelor de structură ale clădirii (grinzi, stâlpi etc.);
  2. protecţia echipamentelor instalaţiilor tehnologice a recipientelor pentru lichide combustibile cu temperaturi de inflamabilitate a vaporilor mai mari de 600C şi gaze inflamabile, a motoarelor cu ardere internă, precum şi a gospodăriilor de cabluri electrice cu izolaţie combustibilă;
  3. protecţia împotriva radiaţiei termice emise de un incendiu învecinat, pentru a limita absorbţia căldurii până la limita care previne sau micşorează avariile;
  4. stingerea incendiilor de materiale combustibile solide (lemn, hârtie, textile, materiale plastice etc.);
  5. prevenirea formării unor amestecuri explozibile în spaţii închise, sau în spaţii deschise, prin diluarea amestecurilor explozive sau a scăpărilor de gaze ce pot forma amestecuri explozive.
  • Realizam instalatii de stingere a incendiilor cu ceata de APA ( solicita oferta aici )

Se recomandă adoptarea instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor cu ceaţă de apă în situaţiile în care rezervele de apă sunt limitate sau când alimentarea cu apă se face cu restricţii.

Instalaţiile cu ceaţă de apă se recomandă pentru limitarea şi stingerea incendiilor de clasă A, B şi/sau C.

Instalaţiile de limitare şi stingere a incendiilor cu ceaţă de apă, nu sunt recomandate în cazurile în care apa în contact cu substanţele combustibile care ard, formează amestecuri explozibile sau toxice.