Sisteme automate de stingere cu spuma

Sisteme automate de stingere cu spuma

Clasificarea instalatiilor de stingere cu spuma se poate face din mai multe puncte de vedere, si anume :
a. Din punct de vedere al alcatuirii : instalatii fixe, semifixe si/sau mobile ;
b. Din punct de vedere al naturii spumei folosite : instalatii cu spuma chimica sau instalatii cu spuma aeromecanica ;
c. Din punct de vedere al modului de aplicare a spumei : instalatii cu deversarea spumei pe suprafata produsului incendiat, instalatii cu injectie la baza rezervorului sau instalatii cu semi-injectie la baza rezervorului.

Alegerea tipurilor de instalatii cu care se echipeaza rezervoarele depinde de capacitatea rezervorului, de gradul de periculozitate al produsului depozitat si de marimea depozitului (parcului), din care face parte rezervorul.

In functie de modul de generare, spumele se clasifica astfel :

Spuma chimica = la care faza dispersa este dioxidul de carbon, generat de reactia chimica dintre o substanta bazica (bicarbonatul de sodiu) si una acida (sulfat de aluminiu), iar mediul de dispersie – apa;
Spuma mecanica = la care faza dispersa este aerul, iar mediul de dispersie apa, in care s-a dizolvat in anumite concentratii (3 sau 6%) spumant.