Constructii la care trebuie asigurata echiparea cu hidranti exteriori, conform normelor in vigoare

Conform normelor in vigoare, constructiile la care trebuie asigurata echiparea cu hidranti exteriori, sunt urmatoarele:

a) cladiri inchise de importanta exceptionala si deosebita (categoriile A şi B de importanta);
b) cladiri inalte, foarte înalte sau cu sali aglomerate;
c) cladiri de locuit colective cu mai mult de 5 (cinci) niveluri supraterane;
d) cladiri, compartimente de incendiu şi spatii pentru comert cu mai mult de 2 (doua) niveluri sau cu aria construită mai mare de 600 m²;
e) cladiri administrative cu aria construită mai mare de 600 m2 sau cu mai mult de 4 (patru) niveluri supraterane;
f) cladiri de sanatate / pentru supravegherea, ingrijirea sau cazarea /adapostirea copiilor prescolari, a batranilor, persoanelor cu dizabilităti sau lipsite de adapost, cu mai mult de 2 (doua) niveluri supraterane;
g) cladiri de cultura pentru mai mult de 100 persoane sau cu aria construită mai mare de 600 mp sau cu mai mult de 2 (doua) niveluri supraterane;
h) cladiri de invatamant, cu mai mult de 200 persoane sau cu aria construita mai mare de 600 mp ori cu mai mult de 2 (doua) niveluri supraterane;
i) cladiri inchise de sport, cu capacitate de primire mai mare de 300 de persoane;
j) cladiri de cult cu mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane şi aria construita peste 600 m² sau pentru mai mult de 200 de persoane;
k) cladiri de turism cu mai mult de 50 de paturi sau cu aria construită mai mare de 600 m2 şi mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane;
l) cladiri montane sau din Delta Dunării, cu capacitati mai mari de 150 de paturi şi mai mult de 4 (patru) niveluri supraterane;
m) cladiri de cazare a elevilor, studenţilor, sportivilor cu mai mult de 100 de paturi sau cu aria construită mai mare de 600 m2 si mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane;
n) cladiri de productie si/sau depozitare cu risc de incendiu mare sau foarte mare, cu aria desfasurata mai mare de 600 m² şi volum peste 3000 m3;
o) depozite cu stive inalte (peste 6 m înăltime);
p) depozite deschise pentru materiale sau substante combustibile, cu aria construita mai mare de 800 m2;
q) parcaje subterane cu mai mult de 10 autoturisme, potrivit reglementării specifice;
r) parcaje supraterane deschise cu mai mult de 2 (doua) niveluri si aria construita mai mare de 600 m²;
s) cladiri civile subterane cu aria construita mai mare de 600 m² şi 2 (doua) sau mai multe niveluri subterane.