Sisteme stingere cu pulberi

       Sisteme stingere cu pulberi

Sisteme stingere cu pulberi se pot folosi la  echiparea tehnica a cladirilor cu sisteme fixe de stingere cu pulberi a incendiilor

          Utilizarea acestor sisteme:

sisteme stingere cu pulberi

            DA Instalatiile de incendiu cu pulberi a incendiilor se pot folosi pentru:

 • lichide inflamabile sau combustibile si gaze combustibile;
 • solide combustibile avand caracteristici de ardere similare cu naftalina şi rasina, care se topesc când sunt implicate într-un incendiu ;
 • combustibili cum ar fi lemn, hârtie sau materiale textile amplasate astfel încât pulberea stingătoare să poată să ajungă pe toate suprafeţele care ard în cazul unui incendiu.

             NU Instalatiile de incendiu cu pulbere stingătoare NU trebuie să fie utilizate pentru:

 • produse chimice care conţin oxigen în structura cum ar fi nitratul de celuloza;
 • combustibili amplasaţi astfel încat există un risc de ardere în profunzime sau de incendiu mocnit la care substanta de stingere nu poate ajunge ;
 • echipamente de cardare în prelucrări textile sau echipament electric sensibil pentru faptul că, la expunerea la temperaturi mai mari de 1200C sau umiditate relativă mai mare de 50%, se pot forma depuneri care sunt corozive şi dificil de înlăturat.

    CLASIFICAREA instalatiilor fixe de stingere:

 • dupa felul actiunii de stingere;
 • dupa modul de actionare;
 • dupa felul comenzilor de actionare.

   După felul actiunii:

 • stingere locala (de suprafata) ;
 • stingere in volum (inundare totala).

Din punct de vedere al actionarii:

 • automate;
 • manuale.

Comenzile de acţionare pot fi:

 • pneumatice;
 • mecanice;
 • electrice;
 • pirotehnice;
 • cu deschidere manuala

      RISCURI LA INSTALATIILE CU PULBERI

 • Stingerea cu pulbere a unei descarcări necontrolabile de lichide inflamabile sau gaze combustibile poate avea ca rezultat o explozie subsecventa!
 • Pulberea, cand este descarcata, trebuie să fie difuzata din zona imediata de descarcare care se depune apoi pe suprafeţele înconjuratoare. Prin curatare prompta trebuie sa se minimizeze posibila patare sau coroziune a anumitor materiale care ar putea aparea daca exista umezeala.
 • Masuri de securitate corespunzatoare care sa includa antrenarea personalului, semnalele de avertizare, alarme de incendiu, dispozitive de întarziere şi mijloace de protectie respiratorie. In orice caz, trebuie să fie respectate regulile nationale si legislatia în vigoare în locul de utilizare al acestora.

 

              Proba la instalaţii de stingere cu pulberi a incendiilor

 • Instalaţiile fixe de stingere cu pulbere a incendiilor sunt supuse probei hidraulice de rezistenţa la presiune, a probei de etanşeitate cu aer comprimat şi a probei de funcţionare. Presiunea de probă hidraulică de rezistenţă este de 1,5 ori presiunea de regim.
 •   Proba de functionare trebuie să includa controlul functionarii dispozitivelor de comanda, de alarmare, a armaturilor de siguranta şi a aparaturii de masurare.

         

 stingator incendiu