Masuri generale pentru controlul riscurilor de deteriorare la utilizarea, manipularea, intretinerea furtunurilor destinate stingerii incendiilor

furtun-refularePrincipalele măsuri generale/specifice necesare, pentru controlul riscurilor de deteriorare la utilizarea, manipularea, întreţinerea furtunurilor destinate stingerii incendiilor, sunt:

– furtunurile se dispun pe sol şi pe obstacolele care determină geometria terenului, astfel încât să se poată controla riscurile datorate poziţiilor neconforme (răsuciri, îndoiri, torsionări etc.);

– furtunurile se aşează pe sol şi pe obstacole, astfel încât să se controleze riscurile determinate de efectele radiaţiei la incendiu, prin: dispunerea lor în afara/exteriorul spaţiilor incendiate, evitarea sub orice formă/în orice mod a contactului acestora cu, corpurile/ materialele care se află în stare de incandescenţă /temperaturi ridicate etc.;

– se recomandă evitarea contactului furtunurilor pentru incendiu cu obiecte ascuţite, frecarea acestora de sol/contactul cu suprafeţe rugoase, sau de alte obiecte/ materiale care sunt integrate în geografia terenului; aplicarea acestei măsuri este necesară pentru controlul riscurilor de înţepare, perforare, agăţare, spargere etc. ;

– se interzice trecerea autovehiculelor/vehiculelor etc., peste furtunurile cu /fără apă; în locurile de trecere, peste acestea, furtunurile trebuie să fie protejate cu punţi speciale; măsura are rol de control a riscurilor de deteriorare prin; plesnire, crăpare etc., ca rezultat al acţiunilor mecanice, datorate fenomenului loviturii de berbec;

– este necesar să se aplice măsuri, astfel încât furtunurile utilizate pentru stingerea incendiilor, să poată fi controlate pentru riscurile determinate de contactul cu unele substanţe, cum sunt de exemplu cele : corosive, caustice, produse petroliere, gudroane etc;

– în cazul unor intervenţii pentru stingerea incendiilor, la temperaturi scăzute ale mediului, implicit şi ale apei, este necesar să se menţină circulaţia unui debit de apă prin acestea, în mod continuu, pentru a se controla riscul de îngheţ ; dacă, din diverse motive, s-a

produs îngheţul acestor furtunuri, este interzisă rularea şi/sau îndoirea acestora; operaţia se poate finaliza numai după ce s-a realizat dezgheţarea în totalitate a acestora ;

– după utilizare/postutilizare, furtunurile se spală cu apă/adaos de detergenţi, se usucă la temperaturi de maximum 40 oC, fiind necesar controlul riscurilor determinate de acţiunea directă a radiaţiei solare ;

– postoperaţiei/activităţii de spălare, furtunurile destinate pentru stingerea incendiilor, se pliază, rulează, depozitează, numai în stare uscată;

– furtunurile plate care dotează hidranţii interiori şi exteriori de tipul A şi/sau B, admit conform legislaţiei în vigoare, valori standard egale ca lungimi cu 20m; se interzice în acest sens, tăierea pentru micşorarea acestei lungimi, secţionarea, vopsirea, utilizarea în alte scopuri, dezechiparea etc., a acestor dotări;

– elementele tehnice conexe furtunurilor plate: ţevi de refulare, racorduri etc., se menţin permanent în stare de funcţionare;

– este important să se cunoască faptul că, utilizarea sub presiune cu apă, a furtunurilor pentru stingerea incendiilor, în condiţii de debit şi presiune identice, generează riscuri de deteriorare a acestora cu probabilitate mai mare de realizare pe direcţie axială comparativ cu direcţia radială a acestora;

-corespunzător conceptului de securitate şi sănătate în muncă, la acţiunea/operaţia de stingere a incendiilor, pentru presiuni ale apei la ieşirea în ţeava de refulare, care depăşesc 0,5 MPa, este necesar să acţioneze 2 servanţi în mod simultan.

stingator-incendiu728x90