Dictionar de termeni PSI

Ajutaj – dispozitiv situat la capătul furtunului de refulare sau a ţevii, care reduce diametrul şi măreşte viteza apei.

Autospecială de intervenţie – vehicul autopropulsat, de construcţie specială, care dispune de instalaţii, echipamente, accesorii şi materiale pentru prevenirea şi stingerea incendiilor destinate limitării şi lichidării incendiilor, salvării oamenilor şi bunurilor materiale, înlăturarea urmărilor accidentelor de circulaţie, tehnice şi dezastrelor.

Autospecială de stins incendii – autospecială de intervenţie care acţionează nemijlocit sau în cooperare cu altele pentru limitarea şi lichidarea incendiilor cu produsele de stingere, utilajele, accesoriile şi pichetele si echipamentele din dotare.

Furtun aplatisabil – furtun a cărui secţiune devine circulară numai pus sub presiune interioară, iar în stare neumplută se poate plia şi rula plat.

Furtun de refulare – furtun utilizat pentru vehicularea apei sub presiune. Furtunul se gaseste de regula in fiecare pichet PSI sau in cutia de hidrant interior.

Furtun plat – furtun de secţiune plată care ia forma cilindrică atunci când este sub presiune.

Furtun semirigid – furtun care îşi menţine secţiunea circulară chiar dacă nu este presurizat.

Hidrant – dispozitiv instalat la o conductă de apă principală care permite racordarea echipamentului de intervenţie al pompierilor şi obţinerea alimentării continue cu apă.

Hidrant cu furtun semirigid – tip de hidrant pentru incendiu la care suportul este tambur rotitor şi furtunul semirigid.

Hidrant de incendiu – echipament alcătuit dintr-un furtun prevăzut cu o ţeavă de refulare, un suport corespunzător şi un robinet de închidere, pentru alimentarea cu apă.

Hidrant interior – material de luptă împotriva incendiului format dintr-o cutie de hidrant sau o uşă, un suport pentru furtun, un robinet de închidere manual, un furtun plat prevăzut cu racorduri, o ţeavă de refulare universală.

Hidrant interior automat cu furtun semirigid – material de luptă împotriva incendiului care cuprinde un tambur cu alimentare axială, un robinet de închidere automat, un furtun semirigid, o ţeavă de refulare universală şi dacă este cazul, un orientator.

Hidrant interior fix cu furtun semirigid – hidrant interior cu furtun semirigid cu tambur rotativ într-un singur plan, dotat cu un orientator adiacent tamburului.

Hidrant interior manual cu furtun semirigid – material de luptă împotriva incendiului care cuprinde un tambur cu alimentare axială, un robinet de închidere manual pentru alimentare cu apă adiacent tamburului, un furtun semirigid, o ţeavă de refulare universală şi, daca este cazul, un orientator.

Hidrant interior de incendiu – echipament de luptă împotriva incendiului care cuprinde în principal o cutie sau o uşă, un suport pentru furtun, un robinet manual de închidere, un furtun plat prevăzut cu racorduri, ţeava de refulare universală.

Hidrant interior pivotant cu furtun semirigid – hidrant interior cu furtun semirigid cu tambur rotativ în mai multe planuri, montat pe unul din următoarele suporturi: braţ pivotant sau alimentare pivotantă sau uşă pivotantă.

Hidrant subteran – hidrant prevăzut cu mijloace operaţionale, acoperit cu un capac situat la nivelul solului, racordat la o conductă principală de distribuţie, permanent presurizată, utilizată pentru intervenţii la incendiu.

Hidrant subteran – hidrant, instalat cu toate mijloacele operaţionale dedesubtul unui capac situat la nivelul solului, racordat la o conducă principală de distribuţie, permanent presurizată, utilizat pentru intervenţia la incendii.

Hidrant automat pentru incendiu – echipament de luptă împotriva incendiului care cuprinde un tambur cu alimentare axială cu apă, un robinet de închidere/deschidere automat adiacent tamburului, un furtun semirigid, ţeava de refulare universală şi, dacă este cazul, un dispozitiv de ghidare a furtunului.

Hidrant interior manual pentru incendiu – instalaţie de luptă împotriva incendiului care cuprinde un tambur cu alimentare axială cu apă, un robinet de închidere/deschidere manual adiacent tamburului, un furtun semirigid, ţeava de refulare universală şi, dacă este cazul, un dispozitiv de ghidare a furtunului.

Incendiu – ardere autoîntreţinută, care se desfăşoară fără control în timp şi în spaţiu, care produce pierderi de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale şi care necesită intervenţia organizată în scopul întreruperii procesului de ardere.

Lucrări premergătoare şi/sau pe timpul sezonului rece – activităţi care se realizează la instalaţiile/sistemele de prevenire/stingere a incendiilor, în scopul controlului parametrilor de fiabilitate, prestabiliţi în faza de proiectare, în perioadele de timp, în care, se înregistrează temperaturi cu valori scăzute ale mediului înconjurător/ambiant; măsurile vizează controlul riscurilor/pericolelor determinate de efectele îngheţului/căderilor abundente de zăpadă şi conexe.

Prevenirea incendiilor – totalitatea acţiunilor de împiedicare a iniţierii şi propagării incendiilor, de asigurare a condiţiilor pentru salvarea persoanelor, bunurilor şi de asigurare a securităţii echipelor de intervenţie.

Mentenanţă – totalitatea acţiunilor planificate / neplanificate de testare, întreţinere şi reparaţii în scopul controlului nivelului de siguranţă prestabilit în faza de proiectare, a unei instalaţii/ element tehnic etc.(nivelul prestabilit se referă la conceptele de disponibilitate şi securitate).

Mentenabilitate – indicator de siguranţă/securitate care admit un anumit nivel de probabilitate ca: o instalaţie, echipament etc., să fie repus în stare de funcţionare, într-un anumit interval de timp, pentru care acţiunile de mentenanţă sunt realizate în condiţiile unor proceduri predefinite.

Mentenanţă preventivă – acţiuni care relevă, controlul riscurilor/pericolelor de producere a unui defect brusc, prin schimbarea/înlocuirea unor piese/elemente tehnice supuse uzurii, reglare, curăţare etc. ; include majoritatea acţiunilor de revizii şi reparaţii planificate (întreruperi planificate).

Mentenanţa corectivă – are ca scop înlăturarea/controlul unor funcţionări defectuoase sau a unor situaţii generate în mod accidental (întreruperi neplanificate, aleatorii, cu durate neprecizate) .

Mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor – sisteme, instalaţii, echipamente, utilaje, aparate, dispozitive, accesorii, materiale, produse, substanţe şi autospeciale destinate prevenirii, limitării şi stingerii incendiilor.

Pericol – stare care precede unui eveniment (accident de muncă, incendiu, explozie, etc.); datorită importanţei pe care termenul o prezintă, acesta, a fost adus la rang de concept; în relaţia om – maşină/utilaj/instalaţie/activitate/mediu, există împrejurări, situaţii etc., care generează pericole controlabile prin măsuri, ce poartă numele de măsuri de control; aplicarea acestor măsuri, presupun controlul prin anularea pericolelor; termenul presupune acţiunea factorului uman utilizând măsuri cu timp de acţiune/răspuns, imediat/redus, în sensul că măsurile trebuiesc aplicate imediat/operativ pentru a controla o situaţie dată; în sensul definiţiei, pericolul admite codomeniul de definiţie [0,1].

Risc – probabilitate globală de realizare a unui eveniment; (accident de muncă, incendiu, explozie etc.); datorită importanţei pe care termenul o prezintă, acesta a fost adus la rang de concept; în relaţia om – maşină/utilaj/instalaţie/activitate/mediu, există împrejurări, situaţii etc., prin intermediul cărora se pot genera stări care pot fi controlabile doar prin aplicarea de măsuri, denumite în continuare, măsuri de control; aplicarea măsurilor puse în discuţie, presupun controlul şi limitarea riscurilor, prin reducerea acestora, nu prin anularea lor; termenul presupune acţiunea factorului uman utilizând măsuri cu timp de acţiune/răspuns, pe termen lung, prin utilizarea conceptului de previziune; în sensul definiţiei, riscul admite codomeniul de definiţie (0,1].

Stingere a incendiilor – totalitatea acţiunilor de stingere/întrerupere a procesului de ardere prin utilizarea de metode, procedee şi mijloace specifice.

Utilizator – persoană fizică sau juridică care foloseşte/utilizează un bun cu orice titlu, în înteresul său, al altuia sau în înteres public.

Sursa: IGSU.ro

stingator-incendiu728x90

Save

Save

Save

Save